bunker Q

bunker Q is een bureau waar daadwerkelijk word ontworpen, getekend en uitgevoerd. Naast een grondige analyse, zorgvuldige planvorming en goed ontwerp bieden wij ook professioneel project management. Met moderne technieken kan bunker Q locaties en gebouwen gedetailleerd in kaart brengen. Met creativiteit en gevoel voor maatschappelijke context worden opdrachten ontworpen en gemaakt. Voor elke ontwerp wordt opnieuw gezocht voor een passende oplossing. De oplossingen staan niet op zichzelf, ze voelen comfortabel, niet alleen vanuit functioneel oogpunt, maar ook door hun situering. Dit geldt voor alle schaalniveaus van onze werkzaamheden, van inrichting tot stedenbouw. Niet één huis is hetzelfde, niet één wijk is hetzelfde en niet één opdracht is hetzelfde. Het bureau excelleert in het ontwerpen van plannen voor complexe locaties en gebouwen waar de mix van bestaand en nieuw een uitdaging vormt voor het juiste ontwerp. Vanuit een persoonlijke passie is bunker Q begaan met het lot van bijzondere bestaande bebouwing. In de filosofie van bunker Q is gebruik het ultieme middel om bestaande gebouwen in stand te houden. Echter, veel bestaande gebouwen en terreinen zijn typologisch zo specifiek dat een gezond en economisch gebruik niet gemakkelijk mogelijk is. Het zijn in deze projecten waar bunker Q een belangrijke partner kan en wil zijn. woonhuis; elke opdrachtgever is even belangrijk. Het gaat niet alleen om de euforie over de eerste The last 15 years is bunkerQ v.o.f. committed to the fate of particular existing buildings en monuments. In the philosophy of the bunkerQ is the usage the ultimate way of maintaining existing buildings. With development we facilitate this usage. However, many existing buildings and sites are so specific that a healthy typological and economical use is not easily achieved. It is in these projects where the bunkerQ stands as an important partner. In this complex world where many parties are involved and money a scarce good is, bunkerQ is the creative hub in the process. Besides a thorough analysis, careful planning and good design, we offer professional project management. The bunkerQ aims to identify ways in which existing buildings can be modified to improve their sustainability and energy efficiency. The bunkerQ is always looking for the best techniques to realize its stated goals.

impressie werk Indira

impressie werk Indira

impressie werk Gerco

impressie werk Gerco

Indira Zuljevic

Indira is in 1990 afgestudeerd aan de Faculteit voor Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit van Sarajevo. Sinds 1992 woont en werkt zij in Nederland als architect. Naast andere werkervaring is zij 10 jaar werkzaam geweest als ontwerpend projectleider bij Soeters van Eldonk architecten. Hier varieerde haar werkzaamheden van grote stedenbouwkundige projecten tot complexe nieuwbouw objecten. Echter ligt haar hart en specialisme bij complexe stedenbouwkundige en bouwkundige invullingen in de bestaande context. Originally Bosnian, Indira is living and working as an architect in the Nederland’s since 1992. Her work varied from small scale architectural projects to complex city-center renewals. Her heart and specialism lays in the complex urban and architectural interventions in the existing contexts.

Gerco Meijer, vennoot / associate

Gerco Meijer, vennoot / associate

contact

Postbus 88 3500 AB Utrecht tel: 030-2314075 mail: post@bunkerQ.nl web: www.bunkerQ.nl KvK: 30.13.75.74 BTW: NL8188.67.711.B01 bank: 53.04.26.684

waarom is bunkerQ /why bunkerQ

In 1999, op het Fort bij Vechten, vonden wij Remise Q. Gelegen op de groene walgang was het een ideale startlocatie voor ons bureau. Om de verbondenheid met de locatie en het onderwerp te bevestigen is de naam van het bedrijf definitief gewijzigd in bunker Q, bureau voor erfgoedontwikkeling, restauratie en architectuur. Toch, is remise Q nooit onze werkplek geworden. In 1999 at The Fort bij Vechten, we found a nice location for our office. Located on the green earth ramparts, shelter Q (bunker) was an ideal starting place. To emphasize the connection with the location we changed the name of the company to bunker office for heritage development, restoration and architecture. Still, bunker Q never become our workplace

Gerco Meijer

Oprichter van bunker Q in 1996. Van oorsprong bouwkundige ( HTS Utrecht ) en breed ervaren in alle facetten van het vak. Zijn passie ligt vooral bij erfgoedontwikkeling. In het bijzonder is hij betrokken bij de projecten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Founder of bunkerQ in 1996. Originally architectural engineer Gerco has a wide experience in all facets of the trade. His passion lies in heritage development, in particular with the projects in the New Dutch Water Line.

Utrecht

Utrecht

Indira Zuljevic, vennoot / associate

Indira Zuljevic, vennoot / associate

site ontwerp

site ontwerp

Lynn Hoogveld, stagiair

Lynn Hoogveld, stagiair