Fort Vechten, Bunnik

Bunnik - 2001

Vanaf 2001 is bunkerQ bezig met de ontwikkelingen op het Fort bij Vechten. Vanaf de opname van de bestaande situatie, het ontwerp voor het tijdelijke bezoekers centrum en het centrale infra-station tot de analyse van de instandhoudings maatregelen en de directievoering consolidatie van de gebouwen op het fort. Recentelijk is fase 1 afgerond waarbij 12 gebouwen grondig geconsolideerd zijn, voorzien zijn van ecologische voorzieningen of, zoals in het geval van Reversbatterij H geheel gerenoveerd zijn en klaargemaakt om hun toekomstige functie van feestruimte zonder problemen te kunnen vervullen. De cultuurhistorische waarde van het fort eiland en de gebouwen moet behouden blijven. De gebouwen worden zodanig aangepakt dat de schadelijke invloeden zoveel mogelijk worden beperkt. De nadruk ligt dus op consolidatie. In sommige gevallen wordt bij restaureren voor reconstructie van de delen gekozen. Maar waar dat niet kan, bijvoorbeeld vanwege functionele eisen, is een moderne oplossing toegepast. Bij de consolidatie van gebouwen op Fort bij Vechten is zorgvuldig en “op maat” werk vereist. projectgegevens terrein oppervlak : 10,7 ha totaal bruto vloeroppervlak gebouwen : 10.845 m2 opdrachtgever : Stichting Werk aan de Linie; Dienst Landelijk Gebied in samenwerking met : Stichting de zoogdiervereniging VZZ , Gemeente Bunnik jaar : vanaf 2001