methode bunkerQ

Midden Nederland - 2005

In 2005 was Bunker Q gevraagd om te adviseren en te assisteren in de financieringsproblematiek rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De aanleiding wordt gevormd door het inmiddels getekende Pact van Rijnauwen. In het kader van de Nota Ruimte was er een maatschappelijke kosten en batenanalyse uitgevoerd door Rigo Research en Advies BV. Bunker Q heeft de kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie opgesteld. Op basis van de database hebben wij een berekenings programma ontwikkeld. De verschillende waarden als type gebouw, ambitie, staat van onderhoud en ontwikkeling koers zijn vrij instelbaar. Het programma is levend waardoor het mogelijk is om eenvoudig en snel tot de kosten en eventuele opbrengsten te komen. Op basis van deze berekening is in 2005 het budget opgesteld voor de instandhouding van Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het programma kan ook gebruikt worden voor andere erfgoedontwikkeling en restauratie projecten. project : kostenraming opdrachtgever : Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie jaar: 2005