Fort 't Hemeltje

Houten -

Herbestemming kazerne Fort ‘t Hemeltje De 150 jaar oude kazerne van Fort \'t Hemeltje is herbestemd tot 750 m2 flexibel te verhuren kantoorruimte. De beleving van het oorspronkelijke gebouw en de verbondenheid met het fortterrein was voor ons een belangrijk uitgangspunt en tegelijkertijd een doelstelling. Door middel van moderne vormgeving is het karakter en de kwaliteit van het historische gebouw benadrukt. Door de beleving van de gebruiker in en met haar omgeving ontstaat de liefde die nodig is om het gebouw te koesteren en te onderhouden. Redevelopment of the Main office barracks Fort ‘t Hemeltje The 150 years old Fort ‘t Hemeltje main barrack is redeveloped in to the modern and flexible office space.The feeling and experience of an old building and its specific connection with the surrounding terrain was an important starting point and the main objective. Through usage of the traditional material and modern design we tried to emphasize the definite character of the object.